Tot en met 14 september: fototentoonstelling dak- en thuislozen, in de Doopsgezinde kerk Oudegracht 270, gratis toegang. Open vanaf 12:00 uur.

Fotograaf Ruud Spaargaren (1949) is zijn leven lang gefascineerd door “ogen”, door de onbevangen blik van mensen. Als fotograaf probeert hij deze ogenblikken te vangen met zijn lens. Daarbij voelt hij zich vooral aangetrokken tot mensen ‘aan de zijlijn’. Als vrijwilliger bij Herstart (dagopvang in Utrecht) ontmoet hij de dak- en thuislozen. Spaargaren raakt door hen geboeid. Hoe langer hoe meer krijgt hij respect voor daklozen, voor hun moed en creativiteit om zo te kunnen (over)leven. Ruud wil deze mensen een gezicht geven. Ze maken deel uit van onze samenleving en mogen gezien worden.

Het verhaal dat hij wil vertellen is kort en bondig: ‘Kijk mij aan en heb één ogen-blik”.  Meer niet.

Ruud heeft zijn portretten van dak- en thuislozen onlangs tentoongesteld in de Doopsgezinde kerk in Utrecht. In het voorjaar van 2020 wil hij met de foto’s in de openbare ruimte van Utrecht verder naar buiten treden.

Meer over de portretten in het magazine Pup dat uit komt in september.

 

ps: like PUP op facebook en blijf op de hoogte!