10 nov 2019 | Geloven

Ochtendgebed in de Domkerk

Geschreven door Harry Veenstra

Iedere maandagmorgen om 7 uur komt een kleine gemeente in de Dagkapel van de Dom bij elkaar voor het wekelijkse ochtendgebed. Het ochtendgebed is één van de vaste getijde-diensten in de Dom. De deelnemers en bezoekers komen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen: de Protestantse Gemeente Utrecht, de Rooms-katholieke Kerk, de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Domkerkgemeente. Het is dus met recht een oecumenisch ochtendgebed.

Sinds de start van de getijde-diensten in de Dom in 1986 is het aantal deelnemers echter wel gedaald. Begonnen we gemiddeld met zo’n 13 deelnemers, thans zijn het er variërend tussen de drie en de zeven. Gelukkig zijn er een paar vaste bezoekers, zodat we in elk geval de dienst iedere week kunnen laten doorgaan. We zijn ook erg blij met onze Maarten, die vrijwel iedere week onze zang op de viool begeleidt. De voorbidder/voorganger is wisselend. Iedere deelnemer, die het zou willen mag in principe voorgaan in de dienst.

Bij het wekelijkse ochtendgebed is iedereen welkom, vanuit welke levensovertuiging of traditie men ook komt. Het is voor werkende en niet (meer) werkende mensen, voor vaste deelnemers en voor mensen, die zo maar een keer binnenlopen. Het spreekt echter vanzelf, dat we van ganser harte hopen, dat er na dit artikel enkele “vaste” deelnemers bijkomen. Ook hopen we dat er iemand bijkomt, die er in toerbeurt voor zou willen zorgen, dat vóór de dienst alles klaargezet wordt en dat er koffie en thee klaar staat. Hetgeen betekent, dat zo iemand dan om 6 uur in de kerk moet zijn.

Iedere dienst begint met een kort welkomstwoord door de voorganger, waarna we gaan staan en de kaarsen worden aangestoken. Dan volgt een korte beurtspraak en daarna zingen we een morgenlied, uitgekozen door de voorganger.
Hierna volgt opnieuw een korte beurtspraak, waarin we God danken voor het nieuwe morgenlicht, dat ons herinnert aan het Licht van Pasen. Dan volgt de psalm van de zondag er op. De voorganger leest vervolgens ook het Evangelie van de zondag erna.
Daarna is er een meditatieve stilte van enkele minuten.
Na het canticum, dat wisselt met de tijden van het Kerkelijk Jaar, volgen de gebeden die besloten worden met het Onze Vader.
Hierna bidden we elkaar de Zegen van God toe en worden de kaarsen gedoofd.

Na het ochtendgebed, dat ongeveer 20 minuten duurt, drinken we met elkaar een kopje koffie en/of thee en is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Natuurlijk is dit niet verplicht; wie naar het werk moet of andere afspraken heeft mag zijn of haar eigen weg gaan.

Door het teruglopend aantal vaste deelnemers hebben we helaas moeten besluiten om in de zomervakantieperiode het ochtendgebed te moeten laten vervallen. Omdat tenslotte de overgeblevenen ook op vakantie willen. Ook hebben we al een aantal keren overwogen om maar helemaal te stoppen met het ochtendgebed.
Maar het beleven van dit unieke moment van samenkomst en gemeenschap heeft ons daar steeds weer van weerhouden. De zonsopgang beleven in deze eeuwenoude kathedraal is een belevenis, die mij in elk geval iedere keer weer ontroert.
En in kleine kring – plaatsvervangend voor de gemeente – danken voor de nieuwe dag en bidden voor Kerk en Wereld geeft ons een gevoel van daadwerkelijk Gemeente zijn.

Wie meer wil weten over het ochtendgebed kan via e-mail of telefonisch contact opnemen met ondergetekende.

Gerrit Krul
E-mail: gkrulbt@gmail.com
Telefoon: 06 51630483

Gerelateerde verhalen

Meer

What if love is the masterplan?

Tijdens de Utrecht Pride op 3 juni stonden de deuren van de Jacobikerk open. Iedereen die behoefte had aan stilte, schoonheid, een toiletbezoek of een gesprek, was welkom. Dominee Wim Vermeulen had bijzondere ontmoetingen en fietste dankbaar weer naar huis. Al een...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons