De Mantel van Sint Maarten eert bevlogen mensen die zich inzetten voor dak- en thuisloosheid in Utrecht.

Op 8 november vindt de 15e editie van de Mantel van Sint Maarten plaats.
Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement wordt een solidariteitsprijs voor Utrechtse vrijwilligersprojecten uitgereikt. De genomineerden zetten zich op een inspirerende, eigenzinnige en vernieuwende wijze in voor de doelgroep. De Mantel van Sint Maarten is een initiatief van de Protestantse Diaconie Utrecht, Citypastoraat Domkerk en andere protestantse en katholieke kerken in Utrecht. De genomineerden van dit jaar zijn:

Fred Smit (stichting Rechtop)
belangbehartiger dak- en thuislozen die middels verschillende initiatieven (o.a. HOS) van grote waarde is geweest voor dak- en thuislozen in Utrecht.

Ruud Spaargaren
met zijn expositie Ogen-Blik doorbreekt hij stigmatisering van dak- en thuislozen. Tevens zorgt zijn werk ervoor dat mensen met elkaar in contact komen.

Boudewijn Pouw
Boudewijn zet zich al 25 jaar in als vrijwilliger bij de inloop van Herstart, maar geeft ook zijn inbreng als belangenbehartiger voor dak- en thuislozen.

Dawood Rabiei
Een ervaringsdeskundige die zich met raad en daad te allen tijde inzet voor andere dak- en thuislozen.

Ries Mobach
Zet zich al vele jaren en in diverse rollen in voor dak- en thuislozen. Onder andere het door hem gerealiseerde fietsenplan, waarmee hij ongedocumenteerden toegang gaf tot een fiets, is van grote betekenis geweest.

De prijs wordt uitgereikt door wethouder Maarten van Ooijen. Met de prijs kan de winnaar zijn inzet voor de doelgroep bekrachtigen.

Naast de prijsuitreiking is er een inhoudelijk programma waarin we op zoek gaan naar de vraag hoe we samen vorm kunnen geven aan betekenisvol contact en gelijkwaardigheid in het kader van dak- en thuisloosheid. Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 18.30 in de Domkerk in Utrecht.
Iedereen is welkom!

Aanmelden kan via: info@diaconie-utrecht-helpt.nl