Overwoekerd door pijn en ongemak
lijkt romantiek, de vreugde
te verdwijnen uit ons leven.
Zwaar valt de avond over ons,
naast elkaar, ieder voor zich.
Zie hem gaan in de donkere nacht.
Voel opluchting die schrijnt.
Ik trek me terug met mijn boek
mijn muziek.
Dan wordt de stilte verbroken .
,,Slaap lekker, tot morgen,
kus”

Fredy Schild