In al hun vezels wachten zij –
de bomen langs de singel
ademloos gespannen
windstil wachten zij
de kluizenaars in ons bestaan
in zichzelf gekeerd
altijd op dezelfde plaats
en toch –
en toch
verrichten zij
het grootste wonder
herscheppen zij
het leven keer op keer
ik weet
de lente komt
de nieuwe taal
die zij gaan spreken
de lente
waar ook ik –
ook ik op wachten wil

Oeke Kruythof