Tafelttijd Utrecht – LHBTI+ diner

De Wijkplaats Joh. Camphuijsstraat 101, Utrecht

Tijdens deze avond zal dominee Mariska van Beusichem, van kerk Utrecht-West, een meditatie verzorgen. We zullen we samen genieten van het eten. We maken samen de maaltijd, dus neem iets mee om te delen. Er zal volop ruimte zijn elkaar te ontmoeten. Wellicht loopt dit vanzelf, of zullen we dit doen aan de hand van […]

Seidermaal op Witte Donderdag (Pauluskerk)

Pauluskerk Willem de Zwijgerplantsoen 19, Utrecht

Op Witte Donderdag (6 april) herdenken we het laatste avondmaal van Jezus, dat was een Seidermaaltijd. Tijdens die maaltijd wordt de uittocht van het Joodse volk uit Egypte herdacht. In de Paulus vieren we Witte Donderdag, net als vorig jaar met een variatie op een Seidermaaltijd. We gaan met elkaar aan tafel, we zingen, steken […]

Sedermaaltijd

Tuindorpkerk H.F. van Riellaan 5-A (hoek Prof. Suringarlaan), Utrecht (Tuindorp)

De veertigdagentijd nodigt uit om ons te bezinnen op wat wezenlijk is voor ons leven. Dit kun je doen door bepaalde gedachten los te laten of juist meer aandacht te geven. Dit kun je ervaren als een bevrijding van de sleur van alledag. Het creëert ruimte die mogelijkheden biedt tot delen en ontmoeting. Een maaltijd […]