Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Mantel van Sint Maarten

november 11

Al jaren wordt in Utrecht de Mantel van St. Maarten georganiseerd: een stedelijke bijeenkomst waar we met allerlei (vrijwilligers)initiatieven laten zien hoe mensen zich inzetten voor anderen.

Dit jaar is het thema: ‘zorg voor elkaar en zorg voor de aarde.’ Door Corona hebben veel mensen, zowel ouderen als jongeren, te maken gehad met isolement en eenzaamheid. Daarnaast hebben de oorlog in Oekraïne en de stikstof-crisis ons duidelijk gemaakt dat we stappen moeten zetten op het gebied van duurzame energie.

Aandacht voor urgente thema’s  –  Gelukkig zijn er allerlei mensen en organisaties in onze stad die omzien naar anderen en bezig zijn met duurzaamheid. We willen hen graag op vrijdagmiddag 11 november samenbrengen, elkaar laten ontmoeten en inspireren. Met als uiteindelijke doel: meer aandacht voor deze urgente thema’s in onze Utrechtse samenleving.

Stimuleringsprijzen  –  Om deze initiatieven een extra impuls te geven worden er stimuleringsprijzen uitgereikt. U kunt via onderstaand e-mailadres een initiatief aanmelden dat zich in de ‘geest van Sint Maarten’ inzet voor de verbetering van zorg voor elkaar en de aarde.

Veelzijdig programma  –  De bijeenkomst op vrijdag 11 november tussen 16-18 uur in de Domkerk kent een veelzijdig programma met sprekers, presentaties van initiatieven en muziek. Een aantal vrijwilligersinitiatieven laten zien hoe zij, de gedachte van Sint Maarten om te delen, in de praktijk brengen. Medewerking is toegezegd door theoloog Erik Borgman, predikant Willem Roskam en het muziekcollectief uit het AZC. Tv-presentator Sofie van den Enk is de dagvoorzitter, wethouder Rachel Streefland reikt de stimuleringsprijzen uit en cabaretier Vincent Bijlo sluit op creatieve wijze de bijeenkomst af met een inspirerend slotbetoog.

Over Sint Maarten  –  De soldaat Martinus van Tours deelde op een koude winterdag in de 4e eeuw zijn mantel met een verkleumde bedelaar aan de poort van de stad Amiens. Met zijn zwaard sneed hij zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf één helft aan de bedelaar. De Utrechtse stadsvlag en het stadswapen herinneren ons aan deze daad van goedheid door Martinus. Het delen van de mantel is symbool geworden als daad van zorg voor de ander.

Organisatie  –  De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) is de initiatiefnemer in de organisatie van de Mantel van Sint Maarten. In nauwe samenwerking met Citypastoraat Domkerk, Katholieke Caritas Utrecht (KCU) en Huis van Dominicus is het programma voorbereid en de inhoudelijke opzet bepaald.

Datum en tijd:  Vrijdag 11 november 2022, 16.00 – 18.00 uur
Locatie:  Domkerk, ingang Domplein, Utrecht (Binnenstad)

Voor meer informatie over het programma en aanmelding van een project voor de stimuleringsprijs kunt u contact opnemen met:
Hermen van Dorp
06-1224 0600
hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl

Kijk ook op de website mantelvansintmaarten.nl

 

Bron:  nk-utrecht.nl > mantel-van-sint-maarten

Locatie

Domkerk

Organisator

Protestantse Diaconie Utrecht