Vanavond
staan de doden
twee minuten lang
weer op

waren rond
op onze aarde

twee minuten lang

dragers van
een visioen van vrede
dat ieder jaar
opnieuw verjaart

twee minuten lang

in stilte
verslagen
gaan ze terug
naar hun graven

ze hebben het kind
– vermoord –
in Yemen gezien

stilte
twee minuten lang

Oeke Kruythof