Herfst getij

Herfst getij

Als de klok te lange uren slaat,de kaarsen te vroeg laat branden,lichten weerkaatsen in de nattestraten dan overvalt mij een zachtemelancholiePas als de sterren weeraan de hemel staan ,de maan zijn zilveren glans over de stille stad legt danverdwijnt mijn droefheid...
Gebed

Gebed

Alleen op u kan ik bouwen.Hoeveel liefde ik ook ontmoetvan mens tot mens ,Uw liefde ,is niet te evenaren,Oh Heerneem mij bij de hand,leid mij langsde moeilijke wegdie leven heet.Houd mij vast als ik wankel,de afgrond zo dichtbij.Dank U Heer,U redt mij keer op...
Herfstschilder

Herfstschilder

De schilderheeft op zijn paleteen buitelingaan kleurenbij elkaar gezetbruinenroodenokergelenwil hij uitbundigmet mij delenbruinenroodenokergelenmijn oogverliest zichin het bladerdakmeester-schilder in zijn vak Beeld: Liselotte van Eck
Herfst

Herfst

Het violet uit mijn jeugdstrekt zicht uit,paarser , stralender danin mijn herinnering.Donker groene vliegendennenomlijsten mijn geluk.Ik mis mijn man van toen,ik mis mijn hond.Maar geniet als vroegerzonder spijt. werd 
De spin

De spin

Vanmorgen vond ik mijnachterdeur geblokkeerdeen bouwwerkkunstig gemarkeerdwas vannachtin alle stilte gefabriceerdwaar had dit dierdat toch geleerd?zo ingenieus wasdeze ingenieurontwerper en bouwvakkerzaten daar voor mijn deurzoveel compartimentenhingen keurig in...
Eindig leven

Eindig leven

Verstilde blijk als van eenandere wereldgleed over de stralende tuinwaar bijen dansten in de zon.Oneindige vermoeidheid van een teleen eeuwigheidVoorbode van wat laterwerkelijkheid werd