Honderd miljoen

Honderd miljoen

Honderd miljoen op drift geraaktWereldwijd uitgewaaierdWaaronder veertien miljoen OekraïnersVier miljoen passeerden een grensIn grote getale, grote getallenNiet te vatten optelsomVermenigvuldiging van beelden, berichtenver van je bed, ineens dicht bij huisEen, twee,...
Vakantie

Vakantie

Soms heb je te veel gelopensoms heb je te veel gezienzijn je ogen verzadigd –goed bedoeld gebiedendlas de reisgids mij de lesrechtsaflinksafhier de bocht omdaar het pad afpaleizen pleinentempels en timpanentuimelden langs mij heenals in een wedren om hetbeste plaatsje...
Van bloemen licht en genade

Van bloemen licht en genade

Ik wil een wereld scheppen van enkel en alleen maar bloemen   en licht veel licht vriendelijk en zacht van over grenzen heen van alle zonnestelsels samen   zodat ik zal verdrijven de duisternis de onontwarbaarheid   en ik op eigen vleugelslag de zwaartekracht zal...
Breekbaar leven

Breekbaar leven

Een cocon van ragfijn gesponnen dradenom breekbaar leven.Veilig, slechts een moment.Dan breekt los dat leven,gaat op goud bestoven vleugelshet zonlicht tegemoet. Schroeit zijn glanzende onschuld,helderen ogen vergrauwen in een eindeloze strijd.Op gebroken vleugels...
Enjoy the moment

Enjoy the moment

Laat het leven even stilstaan ik zit hier gewoon en geniet al is het maar voor deze ene enkele simpele minuut   Oeke Kruythof