Herfst

Herfst

Het violet uit mijn jeugdstrekt zicht uit,paarser , stralender danin mijn herinnering.Donker groene vliegendennenomlijsten mijn geluk.Ik mis mijn man van toen,ik mis mijn hond.Maar geniet als vroegerzonder spijt. werd 
De spin

De spin

Vanmorgen vond ik mijnachterdeur geblokkeerdeen bouwwerkkunstig gemarkeerdwas vannachtin alle stilte gefabriceerdwaar had dit dierdat toch geleerd?zo ingenieus wasdeze ingenieurontwerper en bouwvakkerzaten daar voor mijn deurzoveel compartimentenhingen keurig in...
Eindig leven

Eindig leven

Verstilde blijk als van eenandere wereldgleed over de stralende tuinwaar bijen dansten in de zon.Oneindige vermoeidheid van een teleen eeuwigheidVoorbode van wat laterwerkelijkheid werd 
Cyclus

Cyclus

Mijn hart is een coconmet vele kamers volvlinders van liefde,hoop en verlangen.Eens zal die cocon brekenen scherven zullen vallenin de vochtige aarde,waar kleurige bloemenbloeien en vlindersdansen in de zon. Beeld: Pexels
Cyclus

Cyclus

Mijn hart is een coconmet vele kamers volvlinders van liefde,hoop en verlangen.Eens zal die cocon brekenen scherven zullen vallenin de vochtige aarde,waar kleurige bloemenbloeien en vlindersdansen in de zon. Beeld: Pexels
Mijn pleegkind woont in Kenya

Mijn pleegkind woont in Kenya

Mijn pleegkind woont in Kenyaop afstand geef ik geldNaoumi – meisje – 8 jaar oudzo wordt zij in ’t rapport vermeldhaar dagen breng ik dichterbijdichterbij naast die van mijhet vonnis is geveld:mijn alledag – een paradijsmijn credit-card – een toverwijsmijn...