Beleidsplan Protestantse Gemeente Utrecht 2021-2025

De Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) kijkt vooruit naar de komende jaren, met als uitgangspunt dat de ontmoeting met God de bron is van ons kerkelijk leven. Dat stelt de PGU in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. Met het stuk wil de PGU ‘richting geven aan de manier van werken’. De beleidsvoornemens zijn opgesteld rond vier kernbegrippen: ‘bestendigen’, ‘verbinden’, ‘investeren en vernieuwen’ en ‘loslaten’. Op deze pagina kunt u als PUP-lezer de PGU-plannen inzien.

“Een beleidsplan van de PGU als geheel is geen dictaat voor het beleid in afzonderlijke wijkgemeenten of pioniersplekken,” stellen de opstellers van het plan. “Het is eerder andersom. Een stuk als dit wil richting geven aan de manier van werken zoals we die voor ons zien op stedelijk niveau; in die organen dus waar we elkaar als verschillende wijkgemeenten en pioniersplekken ontmoeten om onze gezamenlijke verantwoordelijkheden en gedeelde belangen te dienen. De beleidsvoornemens in dit beleidsplan zijn gegroepeerd rondom een viertal kernwoorden: bestendigen, verbinden, investeren & vernieuwen en loslaten. Deze woorden vormen de hoofdstukken 2 t/m 5 van dit beleidsplan. In hoofdstuk 1 wordt een missie en visie beschreven, op basis waarvan we de vier kernwoorden hebben uitgewerkt.”

Het beleidsplan is samengevat in onderstaande infographic. De tekst loopt hieronder verder.

Het Beleidsplan Protestantse Gemeente Utrecht 2021-2025 volgt het Beleidsplan 2017-2021 op.

Het hele beleidsplan is hier te lezen. U kunt ook op de onderstaande afbeelding klikken om het plan te openen.