Cyclus

Cyclus

Mijn hart is een coconmet vele kamers volvlinders van liefde,hoop en verlangen.Eens zal die cocon brekenen scherven zullen vallenin de vochtige aarde,waar kleurige bloemenbloeien en vlindersdansen in de zon. Beeld: Pexels
Zomer

Zomer

Mijn buurman op weg in z’n scootmobiel.Blij met de koelte zoals velen. Niet meer moeten binnen blijven met de gordijnen dicht.Niet meer wakkerliggen nachten lang.De warmte heerlijk voorwie jong is, gezond enonbeperkt.Het najaar zal zich nuontvouwen in...
Belofte

Belofte

De bomen tonen voorzichtig hun pastelkleuren kleuren.Zacht geel, licht groen en beukenroze.Een schrale wind laat de bloesems sneeuwen.Ik zie fluisterbootjes golfstrepen trekken in de rivier, waar kinderstemmen klinken aan de oever en vogels volgen in koor.Nog even en...
Breekbaar leven

Breekbaar leven

Een cocon van ragfijn gesponnen dradenom breekbaar leven.Veilig, slechts een moment.Dan breekt los dat leven,gaat op goud bestoven vleugelshet zonlicht tegemoet. Schroeit zijn glanzende onschuld,helderen ogen vergrauwen in een eindeloze strijd.Op gebroken vleugels...
Vergeving

Vergeving

Schuld draagt als een vaak te zware last overschaduwt levensvreugde en geluk. Onomkeerbaar neemt het leven z’n loop in goede en in kwade dagen. Ons blijft de hoop en het vertrouwen In Gods liefde en vergeving. Hij gaf ons zijn zoon opdat onze zonden werden...