Kerk in Actie zoekt collectanten

Kerk in Actie zoekt collectanten

Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken zoeken we collectanten. Doe je mee? We gaan samen collecteren voor een beter leven voor...