Op 30 oktober nam Irene Stok afscheid van de Protestantse Diaconie Utrecht (PDU).

Irene trad op 1 februari 2012 in dienst van de stedelijke diaconie, eerst als ouderenwerker. Enkele jaren terug wijzigde haar functie naar die van diaconaal consulent. Irene werd voor de diakenen van de protestantse wijkgemeenten hét gezicht van de stedelijke diaconie. Ze verzorgde diverse toerustingscursussen, gaf diakenen advies bij individuele hulpverlening en leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de PDU als diaconale werkorganisatie. Ook vertegenwoordigde Irene de diaconie in netwerken als de Armoedecoalitie en het Netwerk Informele Zorg. Vertegenwoordigers uit het veld van zorg en welzijn, diakenen, gemeenteleden en bestuurders waren aanwezig bij haar afscheid en spraken woorden van waardering. Voor de wijze waarop Irene haar functie heeft uitgevoerd. Maar ook voor haar professionele en tegelijk persoonlijke inzet voor de kerk. In een nagekomen bericht geeft Irene de diakenen voor wie zij werkte mee: “Alle goeds met jullie diaconale werk; diaken-zijn blijft voor mij het mooiste ambt in de kerk. A Dieu!”

Dirk van den Hoven